Het schoolteam

[gdl_gallery title=”

(v.l.n.r.: juf Betty, juf Nannette, meester Edwin, juf Karin, juf Nicole, juf Sandra, juf Denise en juf Rowy)

Teambezetting: 

Leerkrachten groep 1 & 2:  juf Nicole en juf Karin

Leerkrachten groep 3 & 4:  juf Rowy

Leerkrachten groep 5 & 6 : Meester Edwin en juf Bertie

Leerkracht groep 7 & 8: juf Betty en juf Karin

Intern begeleider: juf Sandra

Administratieve ondersteuning: juf Nannette

Directeur: juf Denise

Interieurverzorgsters: Natasja, Ria en Hetty