In de klas

Hoe werkt het groepensysteem op De Windhoek?

Op De Windhoek proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij het individuele niveau van elke leerling. Dat doen we door in één groep dezelfde lesstof op meerdere niveaus  aan te bieden. Hierdoor krijgen kinderen de gelegenheid om in hun eigen tempo en op hun eigen niveau te werken, zonder de verbinding met de rest van de groep te verliezen. Omdat kinderen min of meer met hetzelfde bezig zijn -op een ander niveau-, kan de leerkracht de aandacht goed verdelen en kinderen stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Hoe komen we tot de samenstelling van de groepen?

Factoren die van belang zijn bij het samenstellen van de groepen:

  • De emotionele ontwikkeling van een kind kan een aanleiding zijn tot het plaatsen bij een jongere, dan wel oudere groep.
  • We proberen te bewerkstellingen dat leerlingen die telkens wat moeite hebben met het wennen aan een nieuwe leerkracht nog een jaar bij dezelfde leerkracht kunnen blijven.
  • De samenstelling van de onderbouwgroepen proberen we altijd zo klein mogelijk te houden.
  • We proberen rekening te houden met bestaande vriendschapsbanden.
  • De verdeling van het aantal zorgleerlingen.
 • De groepstotalen.

Het feit of iemand een ‘goede’, een ‘middelmatige’ of een ‘zwakke’ leerling is, speelt geen rol bij het samenstellen van de groepen.