Overblijven

Voor het overblijven is ESKADEE onze samenwerkingspartner. Het overblijven gebeurt in het doe lokaal in de school. Het overblijven wordt door het overblijfteam van Eskadee begeleid. De kinderen nemen zelf hun eigen lunch mee in een broodtrommel en drinkbeker (graag voorzien van naam). De melk of thee verzorgt het overblijfteam. Na het eten kunnen de kinderen spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten (buiten en binnen) van onze school. Dit alles gebeurt onder begeleiding. Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag overblijven. Voor vrijdag geldt dat er een overblijfmogelijkheid is voor de kinderen die ’s middag les hebben. In de schoolvakanties en op studiedagen kunnen kinderen niet overblijven.

???????????????????????????????

Angela Polak van Eskadee is het aanspreekpunt. Het overblijfteam bestaat uit beroepskrachten. Het aanspreekpunt is bereikbaar op school op schooldagen (m.u.v. woensdag) tussen 11.45 uur– 12.00 uur op het telefoonnummer van de school. Het e-mailadres van het overblijfteam is: tsowindhoek@hotmail.com

Aanmelden en Administratie

Als u uw kind regelmatig wilt laten overblijven, dient u hiervoor een inschrijfformulier in te vullen. U kunt op het aanmeldingsformulier de regelmatige overblijfdagen aangeven. Deze worden dan geregistreerd op de overblijflijsten. Mocht uw kind een opgegeven dag niet gebruiken dan verzoeken wij u dit tijdig door te geven aan de school. U hoeft dan niet te betalen. Als u uw kind incidenteel laat overblijven, kunt u dit doen via e-mail: tsowindhoek@hotmail.com.

Het overblijfteam controleert elke dag of alle opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Een informatiepakket met de formulieren kunt u opvragen bij het aanspreekpunt van uw school of bij Murlen dienstverlening. Murlen houdt per gezin een digitale overblijfkaart bij en houdt u maandelijks via e-mail op de hoogte van het overblijftegoed.

De actuele prijzen voor het overblijven zijn op te vragen bij Murlen of bij Eskadee.

Murlen dienstverlening
telefoon: 085-2734910
e-mail:  murlen@murlendienstverlening.com
website:  www.murlendienstverlening.com