Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvang ESKADEE is een brede en professionele kinderopvangorganisatie in de gemeente Drimmelen. Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar biedt zij opvang in kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang.

???????????????????????????????

Kinderopvang ESKADEE biedt opvang voor schoolgaande jeugd in BSO Windekind, dat is gevestigd in Brede School De Wiekslag. In de BSO-ruimtes zijn volop mogelijkheden en faciliteiten voor spel, beweging en ontspanning. ESKADEE verzorgt naast naschoolse opvang, ook vakantieopvang én voorschoolse opvang met ontbijtservice. Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met ESKADEE. Aanvullende informatie: www.eskadee.nl informatie.

Centraal bureau van Kinderopvang ESKADEE:
Kerkdijk 9a , 4921 XC Made
Postbus 153, 4920 AD Made
telefoon: 0162 -686179
e-mail:   info@eskadee.nl
website: www.eskadee.nl