Directie


Mijn naam is Denise de Koeijer en ik ben directeur van De Windhoek. Ik ben bereikbaar via het reguliere telefoonnummer 076-5938218 en per e-mail: d.dekoeijer@obsdewindhoek.nl.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO)

De kracht achter sterk openbaar basisonderwijs

OBO-Logo1De openbare basisscholen De Windhoek in Terheijden maakt sinds 1 januari 2011 deel uit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO). De school kan hierdoor nog beter onderwijs bieden, met behoud van het eigen karakter.

Expertise delen

Als onderdeel van een grote stichting hoef je als school niet alles alleen te doen. Je kunt gebruikmaken van elkaars expertise. Zo delen twee intern begeleiders hun deskundigheid en ervaring op het gebied van leerlingenzorg. Op deze manier hebben we de zorg voor al onze leerlingen nog beter kunnen uitvoeren.

Schoolmanagement

Stichting OBO vormt het bovenschools management van de aangesloten scholen. Elke school verantwoordt zich periodiek en er wordt uitgebreid gesproken over behaalde resultaten. Op het moment dat een school hulp nodig heeft, zal Stichting OBO dat organiseren. Dit geeft een veilig gevoel. Het uitwisselen van leerkrachten tussen de verschillende vestigingen van de stichting is een ander pluspunt. Een financieel voordeel is dat een stichting materialen goedkoper kan inkopen. Samen maken we ons sterk voor een hoge kwaliteit van ons onderwijs .

Stichting OBO is een van de weinige schoolbesturen in de regio waarbij het leerlingenaantal elk jaar blijft groeien ondanks de leerlingenkrimp in West-Brabant.

Eigen identiteit

De Windhoek behoudt het eigen karakter, omdat Stichting OBO haar scholen alleen op hoofdlijnen bestuurt. Wij hechten veel waarde aan een sterk pedagogisch klimaat: als een kind goed in zijn vel zit, zal het zich ook verder goed ontwikkelen.

Zestien scholen verenigd

Zestien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens zijn aangesloten bij Stichting OBO. De scholen zijn gevestigd in de gemeenten Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen.

Meer weten over de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant? Kijk eens op de website.