Groep 5-6

Mijn naam is juf Bertie. Ik ben al enkele jaren met veel plezier werkzaam op De Windhoek. Het is een kleine school met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind. We leren onze leerlingen dat ze zelf (ook) invloed hebben op hun leerontwikkeling: door kritisch te kijken naar de eigen leerhouding en de meest effectieve leermethode te gebruiken. Het ene kind leert beter door te lezen, (op)schrijven en denken en het andere kind leert meer door te doen en te ervaren.

We zijn vorig schooljaar gestart met het ‘samen leren’ door coöperatieve werkvormen te gebruiken; een hele plezierige, uitdagende en leerzame manier van leren door samen te werken (maatjeswerk/ in tweetallen en (kleine) groepjes).
De kleinschaligheid van onze school is tevens onze kracht: de kinderen, leerkrachten en (groot-)ouders werken echt samen aan de groei en ontwikkeling van ‘onze’ kinderen!

Als lees- en woordenschat-coördinator stimuleer ik de kinderen (en collega’s) om veel te lezen, kritisch ‘na te denken’ over wat je leest en vooral heel veel leesplezier te hebben!

Bertie van Culemborg:
b.vanculemborg@obsdewindhoek.nl

nieuws van groep 5-6