Groep 5-6

Mijn naam is juf Bertie. Ik ben al enkele jaren met veel plezier werkzaam op De Windhoek. Het is een kleine school met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind. We leren onze leerlingen dat ze zelf (ook) invloed hebben op hun leerontwikkeling: door kritisch te kijken naar de eigen leerhouding en de meest effectieve leermethode te gebruiken. Het ene kind leert beter door te lezen, (op)schrijven en denken en het andere kind leert meer door te doen en te ervaren.

We zijn vorig schooljaar gestart met het ‘samen leren’ door coöperatieve werkvormen te gebruiken; een hele plezierige, uitdagende en leerzame manier van leren door samen te werken (maatjeswerk/ in tweetallen en (kleine) groepjes).
De kleinschaligheid van onze school is tevens onze kracht: de kinderen, leerkrachten en (groot-)ouders werken echt samen aan de groei en ontwikkeling van ‘onze’ kinderen!

Als lees- en woordenschat-coördinator stimuleer ik de kinderen (en collega’s) om veel te lezen, kritisch ‘na te denken’ over wat je leest en vooral heel veel leesplezier te hebben!

Bertie van Culemborg:
b.vanculemborg@obsdewindhoek.nl

Ik ben juf Amber en ik werk sinds 4 december 2017 op OBS De Windhoek. Aan het begin van de middelbare school wist ik al dat ik later met kinderen wilde gaan werken. In juni 2017 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Vlissingen. Daar heb ik ook de opleiding tot Vakspecialist Muziek afgerond. Dat betekent dat ik naast groepsleerkracht ook veel extra kennis heb op het gebied van muziek. Ik ben namelijk van mening dat beeldende vakken even belangrijk zijn als de kernvakken voor een optimale ontwikkeling van het kind. Ik heb tijdens mijn studie tot Leerkracht Basisonderwijs al op meerdere scholen binnen Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) stage mogen lopen. Daardoor ben ik uiteindelijk ook bij deze prachtige baan op OBS De Windhoek terechtgekomen.

Amber Kluin: a.kluin@obsdewindhoek.nl

 

 

 

 

 

 

 

nieuws van groep 5-6

OBS De Windhoek; Lezen is de basis van leren!

Lezen is de basis van leren is een prachtige visie op onderwijs en één van de belangrijkste speerpun
Read More

Unieke kennismaking met OBS De Windhoek: speciaal voor ouders die voor schoolkeuze staan

Een ochtend of middag meelopen in de kleutergroep en een gesprek met ouders om ervaringen uit de pra
Read More