Groep 3-4

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is juf Rowy, sinds 23 oktober 2017 ben ik werkzaam op OBS De Windhoek. In 2011 ben ik begonnen met de opleiding Pedagogiek, die ik in 2015 heb afgerond. Tijdens mijn stages kwam ik steeds terecht in het onderwijs en toen ik mijn opleiding had behaald, moest ik kiezen wat ik wilde gaan doen. Het leek mij geweldig om een eigen klas te hebben en iedere dag samen met de kinderen te mogen leren en ons te ontwikkelen. Ik ben in 2015 dan ook begonnen met de verkorte deeltijdopleiding PABO. Tijdens deze stages heb ik veel geleerd. Vooral dat ik ervan geniet om met kinderen bezig te zijn. Gedurende mijn afstudeerstage en na mijn afstuderen heb als invalleerkracht voor de klas gestaan. Tot dat deze prachtige baan op mijn pad kwam. Vanaf nu ben ik dé leerkracht van groep 3-4 op OBS de Windhoek.

Rowy Dielemans:  r.dielemans@obsdewindhoek.nl

nieuws van groep 3-4

OBS De Windhoek; Lezen is de basis van leren!

Lezen is de basis van leren is een prachtige visie op onderwijs en één van de belangrijkste speerpun
Read More

Unieke kennismaking met OBS De Windhoek: speciaal voor ouders die voor schoolkeuze staan

Een ochtend of middag meelopen in de kleutergroep en een gesprek met ouders om ervaringen uit de pra
Read More