Groep 1-2

Wij zijn juf Karin en juf Nicole en wij zijn de leerkrachten van groep 1-2. Wij vinden deze combinatiegroep zo leuk omdat we merken dat leerlingen van deze leeftijden zo veel van elkaar leren. De overgang van spelen naar leren verloopt daardoor zo soepel dat de kinderen het zelf niet eens in de gaten hebben. Het gevolg is dat ze allemaal met veel plezier komen en daardoor veel leren. Niet alleen op kennisgebied, maar zeer zeker ook in de omgang met elkaar.

DSC08398_

Ik ben Karin van Engelen. Sinds 2001 werk ik op De Windhoek. Ik heb hier in alle groepen gewerkt en vanaf dit jaar mag ik met de kinderen in groep 1-2 werken.
In deze groep leren de kinderen hoe we met elkaar omgaan, het werken aan een taak en we bereiden de kinderen voor op lezen, schrijven en rekenen. We werken met thema’s van de Kleuteruniversiteit zodat we dicht bij de belevingswereld van de kinderen blijven. Door te werken met coöperatieve werkvormen stimuleren we het samenwerken van kinderen. Door het observatiesysteem KIJK in te vullen volgen we de kinderen in hun ontwikkeling en kunnen we daar op aansluiten.

Ik werk met veel plezier op De Windhoek, omdat het een kleine school is waar we veel aandacht hebben voor elkaar. Er heerst een prettige sfeer, waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Karin van Engelen:k.vanengelen@obsdewindhoek.nl

Ik ben Nicole van Kooten-Smit en ik werk  sinds 2008 op De Windhoek. Mijn beide kinderen zijn ook met veel plezier naar deze school gegaan en we hebben nog steeds warme herinneringen aan deze tijd. Ik heb verschillende groepen gehad maar voornamelijk heb ik in groep 1-2 gestaan. Dit is een fijne groep waar kinderen leren met elkaar om te gaan en taakgericht te werken. We werken vooral met thema’s die dicht bij de kinderen liggen, zodat zij zich goed kunnen inleven. De thema’s kiezen we vooral vanuit de Kleuteruniversiteit en worden geïntroduceerd met een leuk, inspirerend prentenboek. Verder spelen onze leerlingen iedere dag lekker buiten en in de keuzehoeken. Het is erg leuk om te zien hoe kinderen zich hierin ontwikkelen. We volgen onze leerlingen aan de hand van de leerlijnen van Parnassys.
Omdat De Windhoek een kleine school is, kennen de kinderen al snel alle kinderen die op onze school zitten en dat geeft een  vertrouwd gevoel vooral ook voor onze jongste kleuters.
Verder ben ik cultuurcoördinator en stagecoach. Ook dat doe ik met veel plezier.
De Windhoek is een fijne, kleine school waar alle kinderen en leerkrachten elkaar goed kennen. Dit zorgt voor een fijne sfeer voor jong en oud!

Nicole van Kooten-Smit: n.vankooten@obsdewindhoek.nl

nieuws van groep 1-2