Methodes

OBS De Windhoek heeft gekozen voor totaalonderwijs als basis, waarbij de leerstof binnen een natuurlijke context wordt aangeboden. Wij maken gebruik van de volgende methodes:

       Kleuteruniversiteit (groep 1-2)

Thematisch onderwijs, met aandacht voor taal en rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling

Wijzer! Verkeer (groep 1 t/m 8)

Verkeer

Schrijfdans (groep 2 en 3)

Ontwikkeling van de motorische vaardigheden en correct schrijfgedrag

Veilig leren lezen – kim-versie (groep 3)

                 Technisch lezen

Pennenstreken (groep 3 t/m 8)

Schrijven

Pluspunt (groep 3 t/m 8)

Rekenen en wiskunde

Karakter (vanaf groep 4)

Voortgezet technisch lezen

Alles-apart i.c.m. Alles-in-1 (vanaf groep  4)

Deze methode is uitermate geschikt in combinatieklassen. Er is binnen deze methode op een goede manier rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Zo is er in alle lespakketten verrijkingsstof voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

De Alles- Apart & Alles-in-1 methode wordt gebruikt voor: Begrijpend lezen / Taal en Spelling / Tekenen-handvaardigheid-muziek-dramatische expressie / Techniek / Cultuur / Geestelijke stromingen / Burgerschapskunde / Verkeer / Schrijven / Studievaardigheden / Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op onze school bieden wij Engels aan vanaf groep 4!

Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Voor groep 1 tot en met 8.

Basislessen bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs