Leerlingenraad

Met trots stellen wij u voor aan de leerlingenraad van schooljaar 2020-2021.

Pepijn (groep 5), Thygo (groep 6), Jasper (groep 7) en Micah (groep 8)

Wat is een leerlingenraad?
In een leerlingenraad zitten leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.
Zo komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.
Dit betekent dat de leden van de leerlingenraad de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken gaan we bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren of veranderen kan. Een leerlingenraad denkt mee met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die de raad binnenkrijgt. De leerlingenraad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw vanaf groep 5. Uit elke klas is er één leerling die de jaargroep vertegenwoordigd. Deze leerlingen zijn degene die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Ze moet dus wel durven spreken in een groep.

De leden van de leerlingenraad vergaderen niet alleen, maar altijd onder begeleiding van juf Denise.
Aan het einde van het schooljaar blijven de leden in principe lid van de leerlingenraad. Hier hebben wij voor gekozen omdat we dan niet ieder jaar opnieuw vaardigheden moeten aanleren die van belang zijn om een goed functionerende leerlingenraad te hebben. We kunnen voortbouwen op wat er al bestond. Als kinderen echter aangeven om geen lid meer te willen zijn, worden er verkiezingen gehouden.

Hoe vaak vergadert de leerlingenraad?
De raad komt zes tot zeven keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. Een vergadering duurt ongeveer 30 minuten.
De leerling uit groep 8 maakt een agenda voor de vergadering. Als de agenda wordt goedgekeurd door de directeur, krijgen alle leden de agenda.

Tijdens de vergadering schrijft de notulant op wat er besproken is en wat er afgesproken wordt. Ná de vergadering gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen van wat er besproken is. Belangrijke punten die uit de vergadering naar voren zijn gekomen, worden medegedeeld in de nieuwsbrief. Zo worden de ouders betrokken bij de zaken die de leerlingenraad besproken heeft.