Ouderraad

Stichting Ouderraad OBS De Windhoek is een groep enthousiaste ouders die zich vooral bezighoudt met de organisatie van festiviteiten op en rond school.

???????????????????????????????

De ouderraad werkt projectmatig. Voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld met leden van de ouderraad en leerkrachten. De ouderraad, die momenteel uit zes leden bestaat, vergadert ongeveer acht keer per jaar. Een belangrijke taak van stichting ouderraad is het (mede)organiseren en financieel ondersteunen van de vele activiteiten op school. Door de vrijwillige financiële bijdrage van ouders kunnen activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest, de paasbrunch en de Buitenspeeldag worden gerealiseerd.

Voorzitter: Simone de Rond (moeder van Caz en Thijmen)
Penningmeester: Tessa van der Zouwen (moeder Iza)

De overige OR-leden zijn: Susan Damen (moeder Luuk), Vivienne Minnaard- Balenmans (moeder Thomas en Marleen), Sofie Stevens (moeder van Mea) en Michelle Polak (moeder van Nora en Vera).

windhoek_sinterklaas_02

De ouderraad is ook altijd op zoek naar ouders die willen meehelpen tijdens een activiteit. Schroom niet u hiervoor op te geven, zowel uw kind als wij zijn hier erg blij mee.

De richtlijnen van stichting ouderraad liggen vast in een documentatiemap, uitgegeven door de Vereniging van Openbaar Onderwijs (VOO).

Download hieronder het Jaarverslag van de OR: